همکاران گرامی:نوبت ثبت نام وام بعدی 17 فروردین ماه98 می باشداولویت تائید و پرداخت وام ضروری با متقاضیانی است که زمان بیشتری ازتسویه وام قبلی آنها گذشته باشد .

نوبت ثبت نام وام بعدی 17 فروردین98 میباشد.اسفند97 صندوق وام ضروری، وام دهی ندارد.


 

همکار گرامی لطفا هنگام تقاضای وام جهت پیگیری های بعدی کد پیگیری که توسط سایت اعلام می گردد را یادداشت و تا زمان واریز وام نزد خود نگه دارید